QUÈ
FEM?

QUÈ
FEM?

AWIN Capital adquireix una participació en el capital i impulsa l’empresa per a ajudar-la a superar les fases crítiques del desenvolupament del seu negoci

Analitzem el model de negoci, els fluxs de caixa previstos i els possibles riscos per a la seva consecució, identificant els possibles escenaris en el seu desenvolupament.

El nostre equip valora l’etapa en la qual es troba l’empresa, defineix la nostra capacitat per a aportar els recursos necessaris per a aconseguir la següent fita i decideix invertir sobre la base de la nostra expectativa de rendibilitat, risc i sinergies potencials.

QUÈ
FEM?

AWIN capital adquireix una participació en el capital i impulsa l’empresa per a ajudar-la a superar les fases crítiques del desenvolupament del seu negoci

Analitzem el model de negoci, els fluxs de caixa previstos i els possibles riscos per a la seva consecució, identificant els possibles escenaris en el seu desenvolupament.

El nostre equip valora l’etapa en la qual es troba l’empresa, defineix la nostra capacitat per a aportar els recursos necessaris per a aconseguir la següent fita i decideix invertir sobre la base de la nostra expectativa de rendibilitat, risc i sinergies potencials.

FASES D’UN NEGOCI

FASE 1

PRE-LLAVOR

És la fase inicial en la qual es concep una idea i es busca la seva validació en el mercat.

FASE 2

SÈRIE A > FASE LLAVOR

És quan el projecte es fa realitat i l’objectiu de la qual és desenvolupar la idea de manera eficient, validant o pivotant el model de negoci. En aquesta etapa s’ha de crear un producte mínim viable que faci possible testar-lo en el mercat amb clients reals.
PARLEM!

FASE 3

SÈRIE B > ETAPA PRIMERENCA

El producte ja està en el mercat i els primers clients o usuaris permeten obtenir les primeres mètriques i iniciar un procés iteratiu en el qual es vagi recollint el seu feedback i implementar-lo de manera evolutiva i correctiva fins a aconseguir un producte desenvolupat i amb expectatives funcionals.
PARLEM!

FASE 4

SÈRIE C > ETAPA DE CREIXEMENT

És la fase de creixement de la start-up en la qual el desenvolupament del negoci s’ha de centrar en aconseguir escalar-lo de manera sostenible aconseguint, en la mesura que sigui possible, desenvolupar un flux de caixa estable.
PARLEM!

FASE 5

EXPANSIÓ

És la fase en la qual el producte ja està consolidat en el mercat i s’inicia un procés d’expansió nacional i internacional.

FASE 1

PRE-LLAVOR

És la fase inicial en la qual es concep una idea i es busca la seva validació en el mercat.

FASE 2

SÈRIE A > FASE LLAVOR

És quan el projecte es fa realitat i l’objectiu de la qual és desenvolupar la idea de manera eficient, validant o pivotant el model de negoci. En aquesta etapa s’ha de crear un producte mínim viable que faci possible testar-lo en el mercat amb clients reals.

FASE 3

SÈRIE B > ETAPA PRIMERENCA

El producte ja està en el mercat i els primers clients o usuaris permeten obtenir les primeres mètriques i iniciar un procés iteratiu en el qual es vagi recollint el seu feedback i implementant de manera evolutiva i correctiva fins a aconseguir un producte desenvolupat i amb expectatives funcionals.

FASE 4

SÈRIE C > ETAPA DE CREIXEMENT

És la fase de creixement de la start-up en la qual el desenvolupament del negoci s’ha de centrar en aconseguir escalar-lo de manera sostenible aconseguint, en la mesura que sigui possible, desenvolupar un flux de caixa estable.

FASE 5

EXPANSIÓ

És la fase en la qual el producte ja està consolidat en el mercat i s’inicia un procés d’expansió nacional i internacional.